Akta miasta Orneta
42/260/33
Magistrat Wormditt

Starosta Powiatowy von Schau i Rada Miasta Ornety opisują wieżę ratusza w Ornecie, podają skład osobowy Zarządu Miejskiego, Rady Miasta, władz kościelnych, urzędników miejskich, proszą przyszłego czytelnika dokumentu o modlitwę za zmarłych.2

POWRÓT