Akta stanu cywilnego gminy Janowo
42/2926/13


Akta Zeyscia Gminy Janowskiey w Departamencie Płockim Powiecie Przasnyskim Spisane 1810/111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POWRÓT