Akta stanu cywilnego gminy Janowo
42/2926/6


Akta Zapowiedzi Gminy Janowskiey, w Departamencie Płockim, Powiecie Przasnyskim Spisane 1809/101 2 3 4 5 6

POWRÓT