Urząd Stanu Cywilnego w Rogiedlach pow. lidzbarski
42/2971/2
Standesamt zu Regerteln

Sterbe-Neben-Register Nr 1-91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT