Urząd Stanu Cywilnego w Giławach, pow. olsztyński
42/2972/9
Standestamt zu Gillau

Akta zbiorowe [urodzenia 1894-1914, małżeństwa 1888-1930]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

POWRÓT