Akta stanu cywilnego gminy Grzebsk
42/2986/11


Akta Zapowiedzi Stanu Cywilnego Gminy Grzebskiey Obwodu Mławskiego Woiewodztwa Płockiego z Roku Jedenastego, to iest 1818/191 2 3 4 5 6

POWRÓT