Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnowie
42/305/12


Annexa należące do Aktów Małżenstwa w parafii Sarnowskiey z roku 18351 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT