Urząd Stanu Cywilnego w Rynie, pow. giżycki
42/307/15
Standesamt zu Rhein

Alphabetisches Namenverzeichnis zum Heirathregister1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POWRÓT