Urząd Stanu Cywilnego w Rynie, pow. giżycki
42/307/8
Standesamt zu Rhein

Hieraths-Haupt-Register Nr 1 - 141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

POWRÓT