Urząd Stanu Cywilnego w Babiętach Wielkich, pow. suski
42/309/1
Standesamt zu Gross Babenz

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POWRÓT