Urząd Stanu Cywilnego w Babiętach Wielkich, pow. suski
42/309/11
Standesamt zu Gross Babenz

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POWRÓT