Urząd Stanu Cywilnego w Babiętach Wielkich, pow. suski
42/309/15
Standesamt zu Gross Babenz

Sterbe-Neben-Register Nr 1- 271 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

POWRÓT