Urząd Stanu Cywilnego w Babiętach Wielkich, pow. suski
42/309/17
Standesamt zu Gross Babenz

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 41 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT