Urząd Stanu Cywilnego w Babiętach Wielkich, pow. suski
42/309/3
Standesamt zu Gross Babenz

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 71 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT