Urząd Stanu Cywilnego w Bałoszycach, pow. suski
42/310/2
Standesamt zu Bellschwitz

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 31 2 3 4 5 6 7

POWRÓT