Urząd Stanu Cywilnego w Iławie, pow. suski
42/311/2
Standesamt zu Deutsch Eylau

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0

POWRÓT