Urząd Stanu Cywilnego w Jędrychowie, pow. suski
42/312/1
Standesamt zu Heinrichau

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT