Urząd Stanu Cywilnego w Jędrychowie, pow. suski
42/312/2
Standesamt zu Heinrichau

Heiraths-Neben-Register /brak wpisów/1 2

POWRÓT