Urząd Stanu Cywilnego w Jędrychowie, pow. suski
42/312/3
Standesamt zu Heinrichau

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 71 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT