Urząd Stanu Cywilnego w Kamieńcu, pow. suski
42/313/2
Standesamt zu Finckenstein

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT