Urząd Stanu Cywilnego w Kisielicach, pow. suski
42/314/3
Standesamt zu Freystadt

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

POWRÓT