Urząd Stanu Cywilnego w Limży, pow. suski
42/315/2
Standesamt zu Limbsee

Heiraths-Neben-Register Nr 11 2 3

POWRÓT