Urząd Stanu Cywilnego w Limży, pow. suski
42/315/3
Standesamt zu Limbsee

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT