Urząd Stanu Cywilnego w Łęgowie, pow. suski
42/316/2
Standesamt zu Langenau

Heiraths-Neben-Register Nr 11 2 3

POWRÓT