Urząd Stanu Cywilnego w Łęgowie, pow. suski
42/316/3
Standesamt zu Langenau

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 61 2 3 4 5 6 7

POWRÓT