Urząd Stanu Cywilnego w Nipkowie, pow. suski
42/317/13
Standesamt zu Gross Nipkau

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

POWRÓT