Urząd Stanu Cywilnego w Nipkowie, pow. suski
42/317/15
Standesamt zu Gross Nipkau

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

POWRÓT