Urząd Stanu Cywilnego w Nipkowie, pow. suski
42/317/3
Standesamt zu Gross Nipkau

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 31 2 3 4 5

POWRÓT