Urząd Stanu Cywilnego w Nipkowie, pow. suski
42/317/5
Standesamt zu Gross Nipkau

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 31 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT