Urząd Stanu Cywilnego w Nipkowie, pow. suski
42/317/8
Standesamt zu Gross Nipkau

Heiraths-Neben-Register Nr 11 2 3

POWRÓT