Urząd Stanu Cywilnego w Olbrachtowie, pow. suski
42/318/1
Standesamt zu Gross Albrechtau

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT