Urząd Stanu Cywilnego w Olbrachtowie, pow. suski
42/318/2
Standesamt zu Gross Albrechtau

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 31 2 3 4 5 6 7

POWRÓT