Urząd Stanu Cywilnego w Olbrachtowie, pow. suski
42/318/3
Standesamt zu Gross Albrechtau

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 71 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT