Urząd Stanu Cywilnego w Olbrachtowie, pow. suski
42/318/5
Standesamt zu Gross Albrechtau

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT