Urząd Stanu Cywilnego w Olbrachtowie, pow. suski
42/318/9
Standesamt zu Gross Albrechtau

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 251 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

POWRÓT