Urząd Stanu Cywilnego w Prabutach, pow. suski
42/319/3
Standesamt zu Riesenburg

Haupt-Heiraths-Register Nr 1 - 131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

POWRÓT