Urząd Stanu Cywilnego w Ulnowie, pow. suski
42/321/1
Standesamt zu Faulen

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT