Urząd Stanu Cywilnego w Ulnowie, pow. suski
42/321/11
Standesamt zu Faulen

Heiraths-Neben-Register /brak wpisów/1 2

POWRÓT