Urząd Stanu Cywilnego w Ulnowie, pow. suski
42/321/14
Standesamt zu Faulen

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 21 2 3 4 5

POWRÓT