Urząd Stanu Cywilnego w Ulnowie, pow. suski
42/321/3
Standesamt zu Faulen

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 91 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT