Urząd Stanu Cywilnego w Ulnowie, pow. suski
42/321/5
Standesamt zu Faulen

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT