Urząd Stanu Cywilnego w Książniku, pow. morąski
42/323/10
Standesamt zu Herzogswalde

Heiraths-Neben-Register Nr 1 /Fragment księgi/1 2 3

POWRÓT