Urząd Stanu Cywilnego w Książniku, pow. morąski
42/323/11
Standesamt zu Herzogswalde

Geburts-Neben-Register Nr 1,11 i 17 /Fragmenty księgi/1 2 3 4 5 6

POWRÓT