Urząd Stanu Cywilnego w Książniku, pow. morąski
42/323/12
Standesamt zu Herzogswalde

Sterbe-NebeRegister Nr 7 - 34 /Fragment księgi/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

POWRÓT