Urząd Stanu Cywilnego w Książniku, pow. morąski
42/323/16
Standesamt zu Herzogswalde

Heiraths-Neben-Register Nr 1 i 4 - 9 /Fragmenty ksiegi/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT