Urząd Stanu Cywilnego w Książniku, pow. morąski
42/323/21
Standesamt zu Herzogswalde

Geburts-Neben-Register Nr 28 - 43 i 50 - 65 / Fragmenty księgi/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

POWRÓT