Urząd Stanu Cywilnego w Książniku, pow. morąski
42/323/22
Standesamt zu Herzogswalde

Heirats-Neben-Register Nr 1 - 3 /fragment księgi/1 2 3 4 5 6

POWRÓT