Urząd Stanu Cywilnego w Książniku, pow. morąski
42/323/24
Standesamt zu Herzogswalde

Heiraths-Register /Neben-Register/ Nr 1 - 171 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

POWRÓT