Urząd Stanu Cywilnego w Książniku, pow. morąski
42/323/27
Standesamt zu Herzogswalde

Sterbe-Register /Neben-Register/ Nr 1 - 302 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

POWRÓT