Urząd Stanu Cywilnego w Książniku, pow. morąski
42/323/28
Standesamt zu Herzogswalde

Sterbe-Register / Neben-Register/ Nr 1 - 181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POWRÓT